Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Aktuálne - r. 2019

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU

Rok 2018
Bytový dom Rovníková, Bratislava 
Hala hádzaná, Sučany 
- výmena existujúcich výťahov v objekte za nové
- doplnenie výstupu na úrovni prízemia, prehĺbenie šachty
- štúdia riešenia hádzanárskej haly so zázemím a spevnenými plochami
- hracia plocha, zázemie, chodníky, parkovacie plochy, príjazdová kom.
Počet výťahov : 4ksstavebná časť, statika DSP
Riešená plocha : 2995m2štúdia, vizualizácia
Hasičské múzeum, Martin 
Základňová stanica a RR bod Čremošné 
- 6 interaktívnych expozícií hasičského múzea v areáli SIM Martin
- bod zastávky cyklotrasy s miestami pre servis a nabíjanie bicykla
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
 vizualizácia, kompletná dok. DSP
 statický posudok
Prekládka VN vedenia IBV Túf Mošovce 
Obytno - rekreačná zóna Blatnica - Sebeslavce 
- statické posúdenie preloženia VN vedenia
- návrh a posúdenie betónových stožiarov
- vystuženie výustného objektu
- výkresy a výkaz výstuže
 statika DSP
 statika DRS
IBV Lipovec Hájik 
Šatne TJ Slovan, Bystrička 
- preloženie VN vedenia
- návrh predpätých betónových stožiarov EPV/PBS
- návrh úpravy objektu s tribúnou na 2.NP
- zmena dispozície objektu na 2.NP, rekonštrukcia sedenia pre divákov
 statika DSP
Zastavaná plocha 2.NP : 87,2m2kompletná dok. DSP
Rok 2017
Obnova bytového domu, Martin 
Cyklotrasa, Martin - Vrútky 
- statický posudok existujúcej bytovej stavby
- rekonštrukcia strechy, vystuženie vencov
- návrh OK pre navrhovanú cyklotrasu, oddychových plôch
- OK mostu, podchodnej lávky, úprava exist. mostu, nábehovej rampy...
Riešená plocha : 505m2statika DSP
Dĺžka cyklotrasy : 2,92kmkompletná dok. DSP, DRS
Futbalový štadión, Martin 
Asanácia škôlky, Martin - Podháj 
- štúdia osadenia futbalového štadióna
- riešenie spevnených plôch pre peších a autá
- dokumentácia asanácie staticky nevyhovujúceho objektu škôlky
- asanácia troch pavilónov škôlky a pergoly
Celková riešená plocha cca : 39620m2štúdia
Pavilóny : 3x 325m2, pergola : 157m2DAS, rozpočet
Materská škola "Zvonček", Sučany 
Stanica pre zvieratá, Martin 
- návrh statického riešenia rekonštrukcie pergoly
- kombinácia drevenej a oceľovej konštrukcie pergoly na žb múrikoch
- návrh konštrukcie troch objektov stanice pre zvieratá
- prístrešok s výbehmi, voliéry pre psov, sklady krmiva
 statika DSP
Prístr. + voliéry + sklady : 79 + 74 + 31m2statika DSP
Multifunkčné ihrisko Diaková 
Základňová stanica a RR bod Beňová Lehota 
- návrh statického riešenia oporného múru
- oporný múr založený na žb základovom páse
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
Dĺžka : 57,8mstatika DRS
 statický posudok
Rozšírenie priest. kapacít
evan. materskej školy v Martine
 
Tribúna pre divákov na futb. ihrisku
pri ZŠ a MŠ Hurbanova v Martine
 
- nadstavba a stavebné úpravy objektu materskej škôlky
- návrh druhého podlažia, pergoly a úpravy vstupu s prístup. rampou
- návrh dvoch tribún na futbalovom ihrisku
- oceľová konštrukcia na betónových pätkách
Celková riešená plocha cca : 590m2kompletná dok. DSP
Riešená plocha : 2x 47,5m2štúdia
Polyfunkčný objekt Casabanka
Martin
 
Základňová stanica a RR bod
Považský Chlmec
 
- návrh vetrania obchod. prevádzky, skladových priestorov a hyg. miestností
- rekuperačná vetracia jednotka
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
 posúdenie VZT
 statický posudok
Rok 2016
Stavebné úpravy - Ihrisko FK Žabokrekyrealizácia 10/2016
Polyfunkčný objekt - Kolónka 
- úprava priestorov zázemia tribúny podľa predpisov SFZ
- návrh vetrania hygienických zariadení a šatní
- úpravy drevenej konštrukcie strechy
- statické posúdenie únosnosti strechy
 DSP, DSV
Riešená plocha: 122,6m2statický posudok
Prestrešenie na panelovom dome
Martin - Záturčie
realizácia 09/2016
Základňová stanica a RR bod
Oravská Lesná - Kohútik
 
- doplnenie striešky nad posledným poschodím panelového domu
- oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech, OSB doska
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
Prestrešená plocha : 6,7m2výrobná dok. OK
 statický posudok
Základňová stanica a RR bod Rudina 
Základňová stanica a RR bod Martin - Podstránie 
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
 statický posudok
 statický posudok
Základňová stanica a RR bod Valča 
Cyklotrasa Martin - Vrútky 
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
- návrh cyklotrasy po nábreží rieky Turiec Pltníky - Čachovský rad
- riešenie podchodnej lávky pod cestou a dvoch cyklomostov
 statický posudok
Dĺžka cyklotrasy : 2,8 kmDÚR, DSP
Nadstavba ZŠ a MŠ, Martinrealizácia 07/2016
Dom smútku a krematórium, Vrútky 
- stavebné úpravy terasy MŠ za účelom vzniku novej miestnosti
- oceľová konštrukcia strechy s atikou
- vetranie vnútorných priestorov bez možnosti prirodzeného vetrania
- návrh vetrania s rekuperáciou
 výrobná dok. OK
 vetranie DSP
Základňová stanica a RR bod Vrícko 
Základňová stanica a RR bod Raková 
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
 statický posudok
 statický posudok
Nadstavba 13 bytových jednotiek,Martin 
Multifunkčné ihrisko Švošov 
- vetranie nadstavby bytového domu
- návrh vetrania vnút. priestorov bez možnosti prirodzeného vetrania
- výpočet oporného múru a návrh výstuže ihriska 30x15m
- návrh výstuže základu pod chladiaci agregát 4x3m
 vetranie DSP
Plocha ihriska : 450m2statika DSP, DRS
Rok 2015
Hasičské múzeum
Martin - Priekopa
 
Obnova a zníženie energetickej náročnosti
športovo - sociálneho objektu, Dražkovce
 
- zmena užívania objektu sklad. priestorov na priestory hasičského múzea
- doplnenie vstupu pre imobilných a preriešenie hyg. priestorov
- návrh vetrania priestorov pre stolný tenis a priestorov spŕch
- vetranie potrubným a axiálnym ventilátorom
 kompletná projektová dok. DSP
 vetranie DSP
Multifunkčné ihrisko
Divina
 
Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba
Materskej škôlky, Košťany nad Turcom
 
- multifunkčné ihrisko 33x18m
- vystuženie žb oporného múru
- prestavba jednopodlažnej škôlky na dvojpodlažnú
- vystužovanie, vetranie
Zastavaná plocha: 594m2statika DSP
Obytná plocha: 771m2statika, VZT DSP, DRS
Pešie plató, Záturčie 
Univerzitná nemocnica Martin 
- transparentná konštrukcia prestrešenia pešieho plató
- odvodnenie prestrešenia
- pomocná kotviaca konštrukcia pre osadenie lampy a statívu
- riešenie kotvenia
Plochy prestrešení: 3x306m2DRS
 štúdia
Multifunkčné ihrisko pri SPŠS
Žilina
 
Stavebné úpravy verejných toaliet
Podchod pre peších, Martin
 
- posúdenie ok mantinelu
- statický výpočet
- návrh vetrania verejných toaliet
- nové riešenie núteného vetrania
 statika DSP
 vzduchotechnika DRS
Team building activity, Martin 
Prestavba výmenníkovej stanice, Martin 
Vstup do bowlingu 01 Vstup do bowlingu 02 Vstup do bowlingu 03
Balkón, pavlač, terasa 01 Balkón, pavlač, terasa 02 Balkón, pavlač, terasa 03 Balkón, pavlač, terasa 04
- riešenie vstupu do bowlingu
- vystuženie žb základov, oceľová konštrukcia
- prestrešenie balkónov, pavlače, terasy
- výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
Zastavaná plocha: 31m2statika DRS
 výrobná dok. OK
FM vysielač Rádio Rocková republika
Telekom. stožiar Towercom Košice Heringeš
 
Multifunkčné ihrisko
Žilina
 
- doplnenie technológie Rádia Rocková Republika na exist. stožiar
- návrh napojenia na elektrickú energiu
- posúdenie nosnej ok basketbalového koša
- statický výpočet
 projekt na ohlásenie stav. úprav, el. prívod
 statický posudok
Rampa pre imobilných - škôlka, Žabokreky 
Základňová stanica a RR bod Bystrička 
- prístupová rampa pre imobilných k objektu materskej školy
- oceľová konštrukcia na ŽB pätkách
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
Zastavaná plocha: 25,8m2štúdia, výrobná dok. OK
 statický posudok
Rok 2014
Základňová stanica a RR bod Kostolec 
Sklad pri výmenníkovej stanici, Martin 
- založenie objektu stožiara
- statické posúdenie plošného založenia
- jednopodlažný objekt so skladovými priestormi
- z pórobetónových tvárnic na plošných základoch, drevený pultový krov
 statika DSP, DRS
Zastavaná plocha: 69m2statika DSP, DRS
Penzión, Martin - Stráne 
Pohrebné služby Silencia, Martin 
- zámena existujúceho stĺpu a podchytenie základov - injektáž
- návrh oceľového stĺpu na prízemí trojpodlažného objektu
- dodatočné riešenie prekladu - úpravy interiéru
- nosný preklad v murovanej stene prízemia
 statika DSP
 statický posudok
Administratívna budova Malieb
Martin – Stráne
realizácia 10/2014
Základňová stanica Slovak Tel. Brezovec
Existujúci stožiar TVP, Dolný Kubín
 
Administratívna budova Malieb 01 Administratívna budova Malieb 02 Administratívna budova Malieb 03 Administratívna budova Malieb 04
- riešenie založenia murovanej stavby, ŽB stropu a prekladov
- výkresy tvaru a výstuže
- doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
- posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
Zastavaná plocha: 400m2statika DRS
Výška: 29,0mstatický posudok
Prestavba výmenníkovej stanice, Martinrealizácia 08/2014
Podkl. doska pre pec, areál synagógy Senecrealizácia 08/2014
Výmenníková stanica 01 Výmenníková stanica 02 Výmenníková stanica 03 Výmenníková stanica 04
Podkladná doska pre pec 01 Podkladná doska pre pec 02 Podkladná doska pre pec 03 Podkladná doska pre pec 04
- prestavba výmenníkovej stanice na polyfunkčný objekt so šiestimi bytmi
- kombinácia murovanej a monolytickej železo betónovej konštrukcie
- vytvorenie podkladnej dosky pre dočasné uloženie pece
- ŽB doska so zdvíhacími hákmi
Zastavaná plocha: 653,6m2statika DSP, DRS
Zastavaná plocha: 14m2statika DRS
Polyfunkčný objekt, Martin - Priekopa 
Polyfunkčný objekt Kriváň, Vrútky 
- objekt obchodu s bytovou jednotkou na poschodí
- oceľový skelet na plošných základoch, opláštenie sendvičovými panelmi
- riešenie prirodzeného vetrania obradnej siene a knižnice
- výpočet min. hygienických požiadaviek na prirodzené vetranie
Zastavaná plocha: 172m2statika DSP
Úžitková plocha: 355,6m2vetranie
Rok 2013
Príjazdová komunikácia k areálu fy. NavosMT
Martin
realizácia 07/2015
Medzistrop skladu pneumatík v pneucentre
Martin
realizácia 07/2013
Príjazdová komunikácia 01 Príjazdová komunikácia 02 Príjazdová komunikácia 03 Príjazdová komunikácia 04
Pneucentrum 01 Pneucentrum 02 Pneucentrum 03 Pneucentrum 04
- projekt príjazdovej komunikácie
- asfaltobetónová vozovka s odvodnením do vsaku
- medzistrop pre uskladnenie pneumatík v pneucentre
- oceľová nosná konštrukcia umiestnená v existujúcej hale
Spevnená plocha: 234m2komunikácie a spevnené plochy, DSP
Úžitková plocha: 151,9m2DRS
Multifunkčná oceľová hala
Martin
 
  
- objekt skladu
- nosná oceľová konštrukcia, vrátane stavebnej časti
 
 
Zastavaná plocha: 191m2statika DSP
  
Naše staršie práce
Autosalón Ford, Martinrealizácia 08/2012
  
Autosalón Ford 01 Autosalón Ford 02 Autosalón Ford 03 Autosalón Ford 04
- výstavné priestory predajne Ford Martin
- oceľová konštrukcia na plošných základoch, plechobetónový medzistrop
 
 
Zastavaná plocha: 287,2m2DRS
  
...a veľa ďalších
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist