Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Aktuálne - r. 2019

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU

Rok 2018
Bytový dom, Martinrealizácia 04/2018
Rekreačná chata, Martin 
- posúdenie stavebných úprav v byte na 3.NP z 12
- odstránenie časti nenosnej priečky
- posúdenie existujúceho objektu rekreačnej chaty
- murovaná dvojpodlažná stavba na plošných základoch s dreveným krovom
 statika DSP, výrobná dok. OK
 dodatočné povolenie stavby
Posúdenie a zosilnenie stropu pre osadenie zariadenia Litotriptor na URL klinike, Univerzitná nemocnica Martinrealizácia 03/2018
NC Project Výrobno skladová hala s administratívnou budovou, Strečno 
Univerzitná nemocnica Martin - oceľový rám 01 Univerzitná nemocnica Martin - oceľový rám 02 Univerzitná nemocnica Martin - oceľový rám 03 Univerzitná nemocnica Martin - oceľový rám 04
- návrh rámovej konštrukcie podopierajúcej strop pod zar. Litotriptor
- oceľová rámová konštrukcia, roznášacie platne pod zariadením
- posúdenie žb podláh dvoch miestností
- zmena zaťaženia podľa podkladov od regálového systému a dodávateľa plošiny
 výrobná dok. OK
 statika DSP
Rampa, Sučany 
Kontrola stavu objektu haly Vývoj, Martin 
- návrh statického riešenia rampy v areáli ÚTVOS pre mladistvých
- žb doska uložená na schodisko, v dvoch miestach podopretá oceľovými profilmi
- statická kontrola a návrh opatrení pre objekt haly kde došlo k čiastočnému zrúteniu strešnej konštrukcie
- orientačná cena asanácie a cena sanovaných častí
 statika DSP
 dok. posúdenia stavby
Rok 2017
Výrobná hala MAR SK, Sučanyrealizácia 11/2017
Zádverie rodinného domu, Martin 
- oprava troch oceľových stĺpov haly po náraze VZV
- návrh ochrany stĺpov dodatočnou konštr. ochranného rámu
- dodatočné statické posúdenie prístavby zádveria
- drevená rámová konštrukcia
 statika DSP, výrobná dok. OK
 ohlásenie stavby
Rodinný dom, Martin - Stráne 
Prístrešok pre auto, Dunajská Lužná 
- rekonštrukcia časti rodinného domu
- vystuženie vencov, stĺpov a dosky
- návrh a vizualizácia prístrešku pre auto
- dve alternatívy sklonu strechy
Riešená plocha : 7,7m2statika DRS
Riešená plocha : 22,3m2štúdia
Rodinný dom, Zádubnierealizácia 06/2017
Osadenie bankomatu v pobočke VUB banky, Martin 
- riešenie nosnej oceľovej konštrukcie dreveného krovu
- výrobná dokumentácia oceľovej konštrukcie
- posúdenie nosnosti exist. stropu objektu pre osadenie nového bankomatu
- statický posudok
Riešená plocha : 93,5m2výrobná dok. OK
 statický posudok
Záhradný domček, Dolný Kalník 
Strieška na rodinnom dome, Tomčany 
- návrh záhradného domčeka v dizajne plánovaného RD
- murovaná stavba na plošných základoch, plochá strecha
- riešenie oceľovej konštrukcie striešky RD
- statický výpočet
Zastavaná plocha : 24,5m2ohlásenie drobnej stavby
 statický výpočet
Rok 2016
Schodisko v rod. dome, Teplička nad Váhomrealizácia 10/2016
Rodinný dom Vrútky 
Oceľové schodisko s drevenými stupňami a skleneným zábradlím 01 Oceľové schodisko s drevenými stupňami a skleneným zábradlím 02 Oceľové schodisko s drevenými stupňami a skleneným zábradlím 03 Oceľové schodisko s drevenými stupňami a skleneným zábradlím 04
- trojramenné schodisko s dvoma podestami
- oceľová nosná konštrukcia, drevené stupne, sklenené zábradlie
- návrh odvodnenia záhrady
- odvodňovacie tvarovky, drenážne rúry
 vizualizácia, výrobná dok. OK
Riešená plocha : 623,3m2štúdia
Double bigboard
Trenčín
 
Urologická klinika
Univerzitná nemocnica Martin
 
- návrh oceľovej konštrukcie Double bigboardu
- štyri reklamné plochy o veľkosti 9,8 x 3,8m
- návrh pomocného rámu pre umiestnenie bateriek
- antikorový materiál
Výška double bigboardu : 17,5mvýrobná dok. OK
 výrobná dok. OK
Rok 2015
Poľovnícky dom, Martin - Stránerealizácia 12/2015
Lomené schodisko, Žilinarealizácia 12/2015
Poľovnícky dom 01 Poľovnícky dom 02 Poľovnícky dom 03 Poľovnícky dom 04
Lomené schodisko 01 Lomené schodisko 02
- riešenie nosnej oceľovej konštrukcie dreveného krovu
- výrobná dokumentácia oceľovej konštrukcie
- atypické lomené oceľové schodisko
- výrobná dokumentácia OK
Riešená plocha krovu : 156m2výrobná dok. OK
 výrobná dok. OK
Objekt hydinovej rozrábky a mäsovýroby
Čremošné
 
Čistička odpadových vôd, Vrútky
Prístrešok na skládku kalu
 
- návrh chladenia
- cenová kalkulácia
- úprava riešenia založenia objektu
- kotevné platne, vystuženie opornej stienky
 chladenie
 statika DRS
Rok 2014
Čistička odpadových vôd, Vrútky
Prístrešok na skládku kalu
realizácia 12/2015
Stavebné úpravy byt. domu ul. Mazúrová
Martin
realizácia 12/2015
Prístrešok na skládku kalu 01 Prístrešok na skládku kalu 02 Prístrešok na skládku kalu 03 Prístrešok na skládku kalu 04
- posúdenie exist. strešných väzníkov a návrh doplňujúcich oceľ. prvkov
- návrh založenia objektu na plošných základoch
- návrh riešenia rekonštrukcie krovu strechy 8 podlažného bytového domu
- drevená konštrukcia krovu, odvetranie podstrešia
Zastavaná plocha: 849m2statika DSP
Zastavaná plocha : 893m2statika, vetranie DSP, DRS
Prístrešok pre osobný automobil, Martinrealizácia 09/2014
Skutkový stav hradu Dobrá voda 
Prístrešok pre auto 01 Prístrešok pre auto 02 Prístrešok pre auto 03 Prístrešok pre auto 04
Hrad Dobrá voda 01 Hrad Dobrá voda 02 Hrad Dobrá voda 03 Hrad Dobrá voda 04
- prístrešok pre 2 osobné autá s presklenou strechou
- oceľová konštrukcia na betónových základoch
- zakreslenie skutkového stavu gotického hradu
- skreslenie 3D bodového poľa do 2D výkresov
Zastavaná plocha : 29,3m2statika DSP, DRS, výrobná dok.
 skutkový stav
Rok 2013
Altánok, Martinrealizácia 09/2013
  
Altánok 01 Altánok 02 Altánok 03 Altánok 04
- drevený altánok so zabudovaným krbom a strechou z asfaltového šindla
- téma k projektu a realizácii stavby: Projekt a realizácia altánku
 
 
Zastavaná plocha : 13,5m2projekt ohlásenia drobnej stavby
  
Naše staršie práce
Podporná konštrukcia oplotenia
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 09/2009
Zemný protihlukový val
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 05/2009
Podporná konštrukcia oplotenia 01 Podporná konštrukcia oplotenia 02 Podporná konštrukcia oplotenia 03 Podporná konštrukcia oplotenia 04
Zemný protihlukový val 01 Zemný protihlukový val 02 Zemný protihlukový val 03 Zemný protihlukový val 04
- podporná konštrukcia pre oplotenie
- oceľová nosná konštrukcia
- protihlukový val
- zemina
Dĺžka konštrukcie : 5mstatika DSP, DRS
Dĺžka valu : 100mstatika DSP, DRS
...a veľa ďalších
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist