Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Aktuálne - r. 2019

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU

Rok 2018
G-TES Projekt, Priemyselný park Nitra - sever 
Výrobná hala MAR SK, Sučany 
- projekt úpravy pláne
- body vytýčenia stavby
- osadenie novej káblovej lávky
- posúdenie dotknutej oceľovej konštrukcie lávkou
Riešená plocha : 52662m2projekt úpravy pláne
Dĺžka lávky : 98,9mstatika DSP
Rok 2017
Výrobná hala modulov
Mobis, Gbeľany
 
Výrobná hala a administratívno prev. budova
Krauss Maffei, Sučany
 
- dve oceľové konštrukcie na stĺpoch pre odľahčenie strechy
- pomocné kotvenie závesov
- osadenie VZT jednotky haly
- návrh oceľovej konštrukcie pre VZT jednotku
Riešená plocha : 37m2 + 179,4m2statika DSP
 stavebná časť, statika DSP
Hala prevádzky, Lipovec 
Zvarovňa, KIA, Teplička nad Váhom 
- vytvorenie nových administratívnych priestorov v exist. hale
- stavebná časť, statika
- posúdenie OK rámu robota pri prerušení stĺpa
- statický posudok kladkostroja
Riešená plocha : 95,1m2stavebná časť, statika DSP
 statika DSP
SVO Projekt, Nitra 
Francesca - prístrešok skladovania 3, Martin 
- hala pre zákazkovú úpravu áut
- žb prefabrikovaná konštrukcia doplnená o pomocné OK
- návrh oceľovej skladovej haly na základových pásoch
- osadenie, založenie objektu
Riešená plocha : 6565m2statika DSP
Riešená plocha : 259,5m2štúdia
Uni-tech, Považská Bystrica 
Montážna hala motorov I, KIA, Teplička nad Váhom 
- dostavba areálu, sklad horľavých kvapalín
- vystuženie dosky stáčania
- posúdenie strechy na aktuálny zaťažovací stav
- doplnenie oceľových profilov pre zavesenie žeriavovej dráhy
Riešená plocha : 42,5m2statika DSP
 statika DSP
Akebono Brake Slovakia - rozšírenie, Trenčín 
Výrobná hala súčiastok, Mobis, Gbeľany 
- návrh vetrania v pristavovaných priestoroch existujúcej haly
- vetranie šatní, skladu výrobkov, chemických látok a kompresorovni
- oceľové výmeny pre otvory v exist. priečkach
- osadenie servisnej plošiny exist. TG zariadení lisovne
 vzduchotechnika DSP
 statika DSP
Areálová splašková kanalizácia - ČOV
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
Výrobno skladová hala
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
- návrh železobetónových jám pre ČOV a kalojem, hĺbky 4,8 a 6,2m
- žb nosná konštrukcia, dosky a steny nosne prepojené
- OK výmen pre dverné a okenné otvory a VZT prestupy
- oceľové plošiny pre VZT jednotky na streche haly
 statika DRS
Celková dĺžka potrubí : 860mstatika DRS
DS Smith Turpak Obaly
Martin
 
Výrobno skladová hala
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
- zmena polohy stuženia haly
- statické posúdenie premiestnenia stuženia OK haly
- návrh oceľovej konštrukcie mostov pre TG a VZT potrubia
- štúdia a realizačný projekt OK potrubných mostov
 statický posudok
Celková dĺžka potrubí : 860mstatika DRS
Výr. sklad. hala, prístavba Fragranite a skladov
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
Strojovňa SHZ
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
- oceľová konštrukcia prístavby
- vystuženie základov
- oceľová konštrukcia strojovne
- železobetónová doska pod strojovňou a nádržou
Riešená plocha : 434,7m2statika DRS
Riešená plocha : 61,5+88,2m2statika DRS
Sklad MMA
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
Sklad peroxidu a horľavých kvapalín
NC Project, Strečno
realizácia 06/2017
- objekt stáčania, strojovne čerpadiel a základov pre dve nádrže
- OK dvoch stavieb, vystuženie dvoch zákl. dosiek pod nádrže
- objekty dvoch skladov
- vystuženie základov, OK vrchných stavieb
Riešená plocha : 63,8+12,5+72,2+36,3m2statika DRS
Riešená plocha : 45,6+87,4m2statika DRS
Výr. sklad. hala, adm. budova, energocentrum
NC Project, Strečno
realizácia 05/2017
Montážna hala motorov II - Sklad paliet
KIA, Teplička nad Váhom
realizácia 06/2017
- návrh vystuženia dosky pre chladiace zariadenia
- výkresy výstuže, výkaz
- novostavba skladu paliet pri montážnej hale motorov
- oceľová konštrukcia na pilótach, základové nosníky
Riešená plocha : 307m2statika DRS
Riešená plocha : 716,8m2zmena stavby pred dokončením, výr. dok. OK
Výrobná hala
MAR SK, Sučany
 
Výr. sklad. hala, adm. budova, energocentrum
NC Project, Strečno
realizácia 05/2017
- posúdenie opláštenia strechy na dodatočne zaťaženie káblovou lávkou
- statické posúdenie strechy
- návrh železobetónových podláh, drátkobetónové podlahové dosky
- výkresy výstuže, výkaz
Celková dĺžka lávok cca : 470mstatika DSP
 statika DRS
Vrátnica
NC Project, Strečno
realizácia 05/2017
Prístrešok pre dieselagregát
NC Project, Strečno
realizácia 05/2017
- návrh vrátnice pre novostavbu závodu
- murovaná jednopodlažná stavba s OK plochej strechy, plošné základy
- objekt prístrešku pre osadenie dieselagregátu
- vystuženie základovej dosky prístrešku, OK vrchnej stavby
Riešená plocha : 21,5m2statika DRS
Riešená plocha : 19,6m2statika DRS
Výrobno skladová hala
NC Project, Strečno
realizácia 03/2017
Výrobno skladová hala
NC Project, Strečno
realizácia 05/2017
- návrh štyroch železobetónových jám pre osadenie lisov
- výstuž jednotlivých dosiek, stien a stĺpov jám
- vystuženie železobetónových stien výšky 1m
- výkresy vystuženia, výkaz
Riešená plocha : 4x 126,7m2statika DRS
Celková dĺžka stien cca : 380mstatika DRS
Rok 2016
Stavebné úpravy haly
Krauss Maffei, Sučany
 
Výrobná hala
MAR SK, Sučany
 
- návrh deliacej steny v hale
- založenie zakladača Paternoster
- zosilnenie stĺpu poškodeného nárazom vysokozdvižného vozíka
- oceľové plechy s rebrami
Dĺžka deliacej steny : 36,1mstatika DRS
 statika
NC Project,Strečnorealizácia 10/2016
KIA - Predmontážna hala, Teplička nad Váhomrealizácia 10/2016
- hrubé terénne úpravy na ploche 41243m2
- stanovenie výškových kót
- zosilnenie nosných konštr. strechy z dôvodu osadenia kladky TAWI
- posúdenie strechy a návrh statického riešenia
Riešená plocha : 41243m2hrubé terénne úpravy DRS
 statika DRS, DSV
Prístavba vykládky pre kamióny k hale I
Krauss Maffei, Sučany
realizácia 10/2016
Prístavba ku adm. - prevádzkovej časti haly I
Krauss Maffei, Sučany
realizácia 10/2016
- návrh oceľovej konštrukcie pre VZT jednotku haly
- oceľová konštrukcia s pochôdznou plošinou a schodmi
- návrh klimatizácie upravovaných priestorov kancelárie
- klimatizačná jednotka do podhľadu s rozvodmi vzduchu
 statika DSP
Riešená plocha : 58,6m2vzduchotechnika DRS, DSV
Stavebné úpravy skladu nebezp. odpadov
Mobis, Gbeľany
 
Mecaplast Zavar, Hala pre termokompresiu
Trnava
 
- zmena zaťaženia konštrukcie strechy novou chladiacou jednotkou
- statické posúdenie strešnej konštrukcie stavby
- staticky nezávislé rozšírenie existujúcej výrobnej haly
- kombinácia žb prefabrik. stĺpov a prievlakov a oceľových konštrukcií
 statický posudok
Riešená plocha : 447,9m2statika DSP
Osadenie stroja v hale
Neografia, Martin - Priekopa
realizácia 09/2016
Prístavba k hale a rozšírenie park. plôch
Krauss Maffei, Sučany
 
- príprava pre osadenie nového tlačiarenskeho stroja
- návrh základu, riešenie technologických rozvodov a napojení
- základ pre exteriérový regál
- vystuženie železobetónového základu rozmerov 47,62 x 2,5m
 kompletná projektová dok. DRS
Riešená plocha : 119,1m2statika DRS
DRB etapa II, Považská Bystricarealizácia 09/2016
DRB etapa II, Považská Bystricarealizácia 09/2016
- návrh oceľovej konštrukcie plošiny pre elektrické rozvádzače
- plošina umiestnená vo výške 3,2 m s oceľovým schodiskom
- železobetónová rampa rozmerov 19,9 x 6,4 m
- oceľová konštrukcia prestrešenia rampy, oceľové zábradlie
Riešená plocha : 49,3m2statika DRS, výrobná dok. OK
Riešená plocha : 127,4m2statika DRS, výrobná dok. OK
DRB etapa II
Považská Bystrica
realizácia 09/2016
Montážna hala motorov II - Sklad paliet
KIA, Teplička nad Váhom
 
- vystuženie základ. dosiek technológie, úprava vstupov do kolektora
- chlad. veže, kompres. chladenie, odsávanie, trafostanica, pož. nádrž
- novostavba skladu paliet pri montážnej hale motorov
- oceľová konštrukcia na pilótach, základové nosníky
Riešené plochy spolu : 367m2statika DRS, výrobná dok. OK
Zastavaná plocha : 805m2statika DSP s výkazom výmer
DRB etapa II
Považská Bystrica
realizácia 08/2016
Úprava žeriavovej dráhy
Mobis, Gbeľany
 
- prestrešenie plochy medzi halou a skladom na ploche 30x9,5m
- priehradová OK s vrchnou časťou tvarovanou do poloblúka
- kotvenie nosníka žeriavovej dráhy do žb konštrukcie stĺpa
- posúdenie kotvenia žeriavovej dráhy
Riešená plocha : 285m2 statika DRS, výrobná dok. OK
 statické posúdenie
DS Smith Turpak Obaly - stavebné úpravy
Martin
 
DRB etapa II
Považská Bystrica
realizácia 08/2016
- základ pre osadenie stroja na ploche 32x10m
- stavebné úpravy v podlahe, vystužovanie
- návrh štyroch oceľových plošín pre VZT jednotky
- vrátane schodíkov, pochôdznych roštov a odnímateľného zábradlia
Riešená plocha: 320m2 statika DRS
 statika DRS, výrobná dok. OK
Úprava zavetrenia linky lakovne
Mobis, Gbeľany
 
DRB etapa II
Považská Bystrica
realizácia 07/2016
- návrh úpravy zavetrenia linky
- statický výpočet
- návrh oceľových výmen v streche a na fasáde haly a skladu
- statický výpočet
 štúdia
 statika DRS
Príprava strategického parku Nitra
Stredisko integrovaných služieb SSC
 
Stavebné úpravy stanice závodného
hasičského útvaru KIA, Teplička nad Váhom
realizácia 07/2016
- dvojpodlažná murovaná administratívna časť 438,6m2
- OK garáže pre hasičské vozidlá 378,8m2 a skladu PHM a KO 13,5m2
- oceľová konštrukcia nového dvojpodlažného vstavku v exist. objekte
- pomocná oceľová konštrukcia pre novú sadrokartonovú priečku
Zastavaná plocha spolu : 830,9m2 statika, VZT DSP
Riešená plocha : 61,9m2výrobná dok. OK
DS Smith Turpak Obaly - dostavba areálu
Martin
 
Balancer - zdvíhacie zariadenie
Mobis, montážna hala, Gbeľany
 
- skladová a expedičná hala 5000m2 s prepojením s exis. halu 303m2
- prístrešok pre sklad paliet 463m2, vrátnica 37m2
- zvýšenie technologického zaťaženia
- statické posúdenie strešných väzníkov
Zastavaná plocha spolu : 5803m2 integrované povolenie
 statický výpočet DSP
Rok 2015
Miestnosť supervízorov v lisovni plastov
Mobis, výrobná hala súčiastok, Gbeľany
realizácia 12/2015
Vonkajšie schodiská v areáli závodu Mobis
Gbeľany
realizácia 11/2015
Miestnosť supervízorov 01 Miestnosť supervízorov 02 Miestnosť supervízorov 03 Miestnosť supervízorov 04
Vonkajšie schodiská 01 Vonkajšie schodiská 02
- jednopodlažný klimatizovaný vstavok
- samonosná priestorová prútová oceľová konštrukcia
- dve vonkajšie schodiská pre bezpečný prístup na strechy hál
- oceľové konštrukcie na žb plošných základoch
Zastavaná plocha: 17,6m2statika, VZT DSP, výrobná dok. OK
Výška schodísk: 12,5m a 11mstatika DSP, výrobná dok. OK
Výrobná hala a adm. - prevádzková budova
Krauss Maffei, Sučany
 
Sklad paliet - rozšírenie
KIA, Teplička nad Váhom
 
- stavebné úpravy expedície
- doplnenie oceľových výmen pre deliace steny
- rozšírenie exist. skladu paliet pri hale lisovne
- vystuženie základových nosníkov, pilót, oceľová konštr. skladu
Dĺžka deliacich stien: 103mstatika DSP, DRS
Zastavaná plocha: 766m2statika DSP, DRS
Francesca Creation - prístrešok
Martin
 
Zmena polohy bingoboardu - Hala zvarovne
KIA, Teplička nad Váhom
 
- návrh drevenej konštrukcie prístrešku
- výkaz reziva
- zmena záťaže strešnej konštrukcie presunom informačného panelu
- statické posúdenie
Zastavaná plocha: 243,4m2DRS
 statický výpočet DSP
Rozšírenie interiérového vstavku
VW Slovakia Martin - hala na výrobu komp.
 
Prístrešok pri hlavnej vrátnici
Mobis, Gbeľany
 
- administratívno - hygienický vstavok vo výrobnej hale
- stavebná časť, statika, pož. ochrana, elektro, VZT, ZTI, EPS, ER
- statický návrh konštrukcie prístrešku
- oceľová konštrukcia založená na základových pätkách
Zastavaná plocha: 611,7m2kompletná projektová dok. DSP
Zastavaná plocha: 8,3m2statický výpočet DSP
Vstavok vstupnej kvality
Mobis, Gbeľany
realizácia 09/2015
Multifunkčná hala Demropolis
Martin
 
Vstavok vstupnej kvality 01 Vstavok vstupnej kvality 02 Vstavok vstupnej kvality 03 Vstavok vstupnej kvality 04
Multifunkčná hala 01 Multifunkčná hala 02 Multifunkčná hala 03 Multifunkčná hala 04
- dvojpodlažný vstavok vo výrobnej hale bŕzd
- výrobná dokumentácia oceľovej konštrukcie
- skladovo - prevádzková hala v Martine
- stavebná časť, statika, elektro, ZTI, prípojky k objektu
Riešená plocha: 57,4m2výrobná dok. OK
Zastavaná plocha: 188,6m2kompletná projektová dok. DSP, DSV
CTPark Voderady 
Kladkostroj 2 tony, KIA, Teplička nad Váhom 
- hrubé terénne úpravy na ploche 32729m2
- stanovenie výškových kót
- statické posúdenie strechy pre osadenie kladkostroja
- návrh zosilnenia ok strechy, doplnenie stuženia
Riešená plocha: 32729m2hrubé terénne úpravy DSP
Dráha kladkostroja: 8,5mstatika DSP
Skladová hala náhradných dielov
Gabčíkovo
 
Jedáleň
KIA, Teplička nad Váhom
 
- elektroinštalácia v skladovej hale, napojenie žeriavov a el. kúrenia
- svetelnotechnický výpočet v programe DiaLux
- objekt jedálne s kuchyňou a zdravotným strediskom
- svetelnotechnický výpočet v programe DiaLux
Zastavaná plocha: 1839,6m2elektroinštalácia DSP
Zastavaná plocha: 1424,9m2svetelnotechnický výpočet
Zmena polohy robotov v opaľovacej kabíne
Hala lakovne Mobis, Gbeľany
 
Stavebné úpravy Axle loading extension
Mobis, Gbeľany
 
- úprava nosnej oceľovej konštrukcie pre roboty
- statické posúdenie
- posúdenie nosnej konštr. strechy z dodatočného zaťaženia TG linky
- oceľová priehradová konštr. strechy na žb prefabrikovaných stĺpoch
 statika DSP
 statika DSP
Stavebné úpravy objeku haly
Dymos Slovakia Seat Plant, Žilina
realizácia 03/2015
Objekt stáčania, sklad a exter. schodisko
Dymos Slovakia Seat Plant, Žilina
realizácia 03/2015
Dymos 01 Dymos 02 Dymos 03 Dymos 04
Dymos 05 Dymos 06 Dymos 07 Dymos 08
- stavebné úpravy objektu podľa požiadaviek osadenia novej technológie
- nové oceľové a žb konštrukcie
- stáčanie kvap. surovín, sklad chemikálií a vonkajšie schodisko
- vystuženie žb konštrukcií, oceľové konštr., založenie stavby
Zastavaná plocha: 10132m2statika DSP, DRS, výrobná dok. OK
Zastavaná plocha: 371+80+17m2statika DSP, DRS, výrobná dok. OK
Rok 2014
ZWL Slovakia - prestavba kancelárií, Sučanyrealizácia 12/2014
Schwer Fittings, Martin - Priekopa 
- návrh statického riešenia stavby interiérového vstavku
- statický výpočet
- štúdia výrobnej haly s administratívou
- predbežný prepočet energií pre VZT
Úžitková plocha: 77,8m2statika DRS
Zastavaná plocha: 2269m2štúdia VZT
Dvojpodlažný vstavok s kanceláriami
Mobis - hala modulov, Gbeľany
realizácia 12/2014
Posúdenie a zosilnenie prvkov strešnej OK
Mobis - hala modulov, Gbeľany
 
Dvojpodlažný vstavok 01 Dvojpodlažný vstavok 02
- novostavba kancelárskeho vstavku vo výrobnej hale modulov Mobis
- návrh OK, vetrania s rekuperáciou a klimatizácie kancelárií
- statický výpočet zaťaženia oceľovej konštrukcie strechy
- návrh zosilnenia oceľových prvkov strechy
Zastavaná plocha: 134m2statika, vetranie DSP, výrobná dok. OK
Zastavaná plocha: 18260m2statika DSP
Výrobná hala, Martin 
Posúdenie žeriavovej dráhy KPK v hale
Tecoplast, Myjava
 
- prestavba výrobných priestorov v hale na skladové a kanc. priestory
- doplnenie 2. nadzemného podlažia na oceľových profiloch
- statické posúdenie oceľových profilov žeriavovej dráhy
- oceľová konštrukcia samostatnej žeriavovej dráhy
Zastavaná plocha: 228m2statika, VZT, DSP a ZU, výrobná dok. OK
 statický posudok
Rozšírenie centrálneho skladu údržby
KIA, Teplička nad Váhom
realizácia 11/2014
Hala ZWL Slovakia - zmena stuženia
Priemyselný park Sučany
 
- objekt skladu údržby ako prístavba k existujúcej montážnej hale
- oceľová konštr. opláštená trapézovým plechom na základoch z mikropilót
- zmena geometrie konštrukcie stuženia v prefabrikovanej hale
- oceľové portálové stuženie pozdĺžnej osi
Zastavaná plocha: 438m2statika DSP, výrobná dok. OK
 statika DSP
Doplnenie stuženia v montážnej hale motorov
KIA, Teplička nad Váhom
 
Predĺženie žeriavovej dráhy v zvarovni
KIA, Teplička nad Váhom
 
- posúdenie zmeny zavesenia kladkostroja
- vyvesená konštrukcia kladkostroja na priehradovej OK strechy
- predĺženie existujúcej ŽD o 17m
- odvesený nosník ŽD na priehradovej OK strechy
 statika DSP
Predĺženie: 17mstatika DSP
Hala Tecoplast, Myjavarealizácia 07/2014
Prístavba objektu Panacea, Žilinarealizácia 08/2014
Tecoplast 01 Tecoplast 02 Tecoplast 03 Tecoplast 04
Panacea 01 Panacea 02 Panacea 03 Panacea 04
- skladová hala výroby plastových komponentov
- oceľová nosná konštrukcia na hĺbkových betónových základoch
- skladovo - administratívna prístavba objektu predajne
- oceľová nosná konštrukcia na hĺbkových betónových základoch
Zastavaná plocha: 1705m2statika DSP, DRS, výrobná dok.
Zastavaná plocha: 405m2optimalizácia OK, výrobná dok.
Rozšírenie výrobnej haly Mobis, Gbeľany 
Akebono, železobet. stena kotolne, Trenčín 
Rozšírenie haly Mobis 01 Rozšírenie haly Mobis 02 Rozšírenie haly Mobis 03 Rozšírenie haly Mobis 04
- doplnenie samostatnej lode haly s rozponom 28,2m a 27,0m s ŽD
- pilótové základy, prefa + oceľ. konšt. strechy, mostový žeriav 35+15t
- proti výbuchová obvodová stena kotolne – výška po strop 8,5m
- tvarovková ŽB stena stužená stĺpmi a vencami v troch úrovniach
Zastavaná plocha: 3908m2statika DSP
Úžitková plocha: 67m2statika DSP, DRS
Hlavná vrátnica závodu Akebono, Trenčínrealizácia 07/2014
Výrobný závod Akebono, Trenčínrealizácia 07/2014
Akebono vrátnica 01 Akebono vrátnica 02 Akebono vrátnica 03 Akebono vrátnica 04
Výrobný závod Akebono 01 Výrobný závod Akebono 02 Výrobný závod Akebono 03 Výrobný závod Akebono 04
- hlavná vrátnica do areálu s rámovým prestrešením vjazdu
- rámová oceľová konštrukcia na pilótových základoch
- výrobná hala Akebono Trenčín
- prefabrikovaná konštrukcia haly s predpätými nosníkmi
Zastavaná plocha: 198m2statika DSP
Zastavaná plocha: 12720m2statika založenia DSP, stavba DRS
Rozšírenie objektu Panasonic, Trstená 
Úprava vstupu pre kontajner, MAR SK, Sučany 
- návrh riešenia presunu vzduchotechnickej jednotky
- zmena polohy VZT jednotky a zmena trasy potrubí
- stavebné úpravy spevnenej plochy vykládky kontajneru
- zámena asfaltobetónu za ŽB konštrukciu dosky + vsyp
Zastavaná plocha: 475m2zmena vzduchotechniky DSP
Zastavaná plocha: 8m2statika DRS
Rok 2013
Vstavok kontroly kvality, KIA
Teplička nad Váhom
realizácia 12/2013
Rozšírenie vstupu lisovne, KIA
Teplička nad Váhom
realizácia 12/2013
KIA vstavok kvality 01 KIA vstavok kvality 02 KIA vstavok kvality 03 KIA vstavok kvality 04
- vstavok zabezpečenia kvality nových modelov vozidiel
- oceľová nosná konštrukcia umiestnená v existujúcej hale
- rozšírenie priestoru vykládky kamiónov
- rozšírenie haly lisovne prístavbou z OK
Zastavaná plocha: 380m2statika DSP, DRS, výrobná dok.
Zastavaná plocha: 25m2statika DSP
Naše staršie práce
Rozšírenie predmontážnej haly, KIA
Teplička nad Váhom
realizácia 09/2012
Logistické centrum CKD, Mobis
Gbeľany
realizácia 01/2012
Rozšírenie predmontážnej haly 01 Rozšírenie predmontážnej haly 02 Rozšírenie predmontážnej haly 03 Rozšírenie predmontážnej haly 04
Logistické centrum CKD 01 Logistické centrum CKD 02 Logistické centrum CKD 03 Logistické centrum CKD 04
- skladovo-administratívna prístavba predmontážnej haly
- prefa a oceľová konštrukcia, skladaný plášť, drátkobetónové podlahy
- hala logistiky v závode Mobis
- prefa a oceľová konštrukcia, skladaný plášť, drátkobetónové podlahy
Zastavaná plocha: 15550m2statika DSP
Zastavaná plocha: 13700m2architektúra, statika DÚR, DSP, DRS
Potrubný most - stanica technických plynov
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 10/2010
Potrubný most - Chemko
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 09/2010
Potrubný most - stanica technických plynov 01 Potrubný most - stanica technických plynov 02 Potrubný most - stanica technických plynov 03 Potrubný most - stanica technických plynov 04
Potrubný most - Chemko 01 Potrubný most - Chemko 02 Potrubný most - Chemko 03 Potrubný most - Chemko 04
- potrubný most pre stanicu technických plynov
- oceľová nosná konštrukcia
- potrubný most pre Chemko - dekarbo voda
- oceľová nosná konštrukcia
Dĺžka potrubného mosta: 37mstatika DSP, DRS
Dĺžka potrubného mosta: 270mstatika DSP, DRS
Hala spracovania oceľového šrotu
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 09/2009
Potrubný most - vodné hospodárstvo
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 10/2010
Hala spracovania oceľového šrotu 01 Hala spracovania oceľového šrotu 02 Hala spracovania oceľového šrotu 03 Hala spracovania oceľového šrotu 04
Potrubný most - vodné hospodárstvo 01 Potrubný most - vodné hospodárstvo 02 Potrubný most - vodné hospodárstvo 03 Potrubný most - vodné hospodárstvo 04
- hala spracovania oceľového šrotu
- oceľová nosná konštrukcia
- potrubný most vodného hospodárstva
- oceľová nosná konštrukcia
Zastavaná plocha: 6815m2architektúra, statika DSP, DRS
Dĺžka potrubného mosta: 80mstatika DSP, DRS
Potrubný most - elektrická stanica
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 08/2010
Vrátnica železničnej vlečky
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 08/2009
Potrubný most - elektrická stanica 01 Potrubný most - elektrická stanica 02 Potrubný most - elektrická stanica 03 Potrubný most - elektrická stanica 04
Vrátnica železničnej vlečky 01 Vrátnica železničnej vlečky 02 Vrátnica železničnej vlečky 03 Vrátnica železničnej vlečky 04
- potrubný most pre elektrickú stanicu
- oceľová nosná konštrukcia
- vrátnica
- oceľová nosná konštrukcia
Dĺžka potrubného mosta: 80mstatika DSP, DRS
Zastavaná plocha: 37m2statika DSP, DRS
Potrubný most - rozvody plynu
Oceliareň SSM Strážske
realizácia 10/2010
  
Potrubný most - rozvody plynu 01 Potrubný most - rozvody plynu 02 Potrubný most - rozvody plynu 03 Potrubný most - rozvody plynu 04
- potrubný most pre rozvody plynu
- oceľová nosná konštrukcia
 
Dĺžka potrubného mosta: 395mstatika DSP, DRS
  
...a veľa ďalších
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist