Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Betón, železobetón Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU


     Betón patrí medzi najpoužívanejšie materiály v stavebníctve. Jeho najväčšou výhodou je, že najlepšie znáša tlak. Preto ho v konštrukciách umiestňujeme tak, aby sme túto jeho vlastnosť využili čo najlepšie. S pridaním výstuže dokážeme jeho uplatnenie ešte radikálne rozšíriť – železobetón.

     Pevnosť betónu v ťahu je približne desať násobne menšia ako tlaková pevnosť. Je však veľa konštrukčných prvkov, ktoré sú namáhané kombináciou tlaku a ťahu (ohyb), čím by bol samotný betón nepoužiteľný. No ak na správne miesto vložíme výstuž (roxor), tá preberie ťahové sily a tým zvýši jeho únosnosť.

     Pre lepšiu predstavu, môžeme uviesť príklad: Zoberte si dosku (alebo dlhé pravítko) a podoprite ju na oboch koncoch. Potom ju zaťažte v strede. S najväčšou pravdepodobnosťou sa prehne do oblúka. V hornej časti dosky sa materiál chce stlačiť, zatiaľ čo v spodnej sa naťahuje. Presne takto funguje napríklad aj preklad nad oknom, či stropný trám.

Betón, železobetón
     V takto zaťaženom prvku vzniká pôsobenie dvoch síl (ťahovej a tlakovej). Výstuž sa potom vkladá tam, kde pôsobí ťahová sila. Výstuž sa môže vkladať aj tam, kde bude pôsobiť tlak a tým ešte viac posilní betón.

     Na vystužovanie betónu sa najviac používa oceľ. Okrem iných dôvodov (napríklad, že je z pomedzi kovov najlacnejšia), je to hlavne pre podobnú tepelnú rozťažnosť oboch materiálov. Bola by predsa hlúposť, keby sa pri istej zmene teploty výstuž predĺžila dvakrát viac, ako okolitý betón.

     Ak máme navrhnúť optimálny a funkčný nosný systém, rozmery jednotlivých prvkov a vypočítať potrebnú výstuž, musíme poznať ich zaťaženie. Vypočítať zaťaženie na nosné prvky znamená poznať postupnosť „cestu“, akou sa zaťaženie prenesie do nosného prvku a ďalej postupne až do podložia.

     Železobetónové konštrukcie pri správnom a odbornom návrhu a pri dodržaní konštrukčných požiadaviek zabezpečujú vysokú spoľahlivosť a poskytujú veľa výhod.


Výstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist