Stavba od A po Z
Vaša stavba v detailoch..
FÓRUM PROJEKT STAVBY WEB MARKETING A REKLAMA
HOME Výstuž venca Najnovšie pridané články:

O NÁS

KONTAKT

REFERENCIEDOPYTLEXIKÓN PROJEKTU


     Železobetónový monolitický veniec je súčasťou takmer každej stavby. Vyrába sa priamo na stavenisku a zabraňuje vypadnutiu obvodového muriva smerom von i dovnútra. Výhodou je jeho spojenie so stropnou konštrukciou.

     Výstuž je tvorená pozdĺžnymi prútmi uloženými minimálne v každom rohu a strmienkami ( majú štvorcový tvar, navliekajú sa na pozdĺžnu výstuž ). Vence by mal vždy navrhovať statik, pretože sú namáhané na tlak, ohyb a krútenie.
Veniec
Vystužovanie.

     Výstuž ako neoddeliteľná súčasť železobetónu musí byť navrhnutá tak, aby správne plnila svoju funkciu. Pri návrhu prvkov nestačí overiť len splnenie medzných stavov únosnosti a použiteľnosti, ale je potrebné splniť aj konštrukčné zásady a zabezpečiť tým spoľahlivosť aj v tých oblastiach, ktoré nie sú priamo overené výpočtom.

     Dôvody vystužovania:

- výstuž má prebrať ťahové sily
- zmenšiť šírku trhlín
- v tlačených prierezoch na zvýšenie únosnosti

VeniecVýstuž venca
- venujeme sa vystužovaniu vencov ( resp. prievlakov, nosníkov... )

Betón, železobetón
- článok popisuje čo je betón, železobetón a prečo sa využíva v stavebníctve

Odstupové vzdialenosti stavieb
- ak zvažujete kde umiestniť stavbu na pozemok, pomôže Vám aj tento článok

Čo sledovať pri kúpe pozemku
- píšeme o nedostatkoch pozemku, ktoré na mieste nie sú viditeľné

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynu ( plynárenských zariadení a priamych plynovodov )
- v článku sa dočítate o ochranných a bezpečnostných pásmach plynu

Ochranné pásmo elektrizačnej sústavy ( el. vedenia, el. stanice )
- tu sú uvedené ochranné pásma nadzemného a podzemného el. vedenia a elektrickej stanice

Obsah a rozsah projektu stavby k žiadosti o stavebné povolenie
- obsah dokumentácie prikladanej k stavebnému povoleniu
Obsah dok. prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
- informácie o tom, čo má obsahovať dokumentácia k územnému rozhodnutiu
Faktory ovplyvňujúce spotrebu pri vykurovaní rodinného domu
- článok popisuje ako môžete ovplyvniť cenu, ktorú zaplatíte za vykurovanie
PROJEKT STAVBY STAVEBNÉ POVOLENIE ZAKLADANIE ŠTÚDIE AUTORIZOVANÝ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE KONANIE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
STATIKA STAVBY ARCHITEKTÚRA REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA PROJEKT RODINNÉHO DOMU POLYFUNKCIA INŽINIERING PROJEKT ELEKTRIKY
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY VIZUALIZÁCIA VYBAVENIE POVOLENIA KOLAUDÁCIA JEDNODUCHÁ STAVBA PRIEMYSELNÉ STAVBY HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY
ZAKLADANIE NA PILÓTACH OSADENIE STAVBY KATALÓGOVÝ PROJEKT ZAMERANIE STAVBY POTRUBNÉ MOSTY TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA
 Stavba od A po Z, s.r.o. TOPlist